Tjenester - Fokus Marketing

Markedsføringsstrategi

De færreste bedrifter kan klare seg uten nye kunder. Derfor er det avgjørende å få skreddersydd en riktig strategi for din markedsføring. Markedsføringsstrategien tar din bedrift fra der dere er i dag og frem til målene.

Jeg starter med en workshop på 3-4 timer hvor vi bl.a. kartlegger dagens situasjon mht. svakheter, styrker, muligheter og trusler (SWOT-analyse), hvilke produkter har dere, hvem er kundene, konkurrentene – og hvilke mål dere har satt dere.

På bakgrunn av det som kommer frem i workshoppen blir markedsføringsstrategien formet bestående bl.a. av elementer som:

 • Hvordan ser markedet og konkurrentsituasjonen ut?
 • Hvordan differensierer bedriften seg fra konkurrentene?
 • Hvem er kundene, og hvordan tilpasses kommunikasjonen?
 • Hvor mye penger skal brukes på markedsføring, og hvordan måles resultatene?
 • Hvilke medier skal brukes, eventuelt medieplanleggning?

Du får en markedsføringsplan med forslag til aktiviteter som henvender seg til riktig målgruppe gjennom de rette markedsføringskanalene.

Det er viktig å ha klare definerte og målbare mål før man utarbeider strategien. Da blir markedsføringen enkel.

Hvordan kan du vite at du har kommet frem hvis du ikke vet hvor du skal?

Lei en markedsfører

«Lei en markedsfører» er for bedrifter som trenger hjelp med å følge opp markedsføringsaktiviter og over en periode på måneder eller et år av gangen. F.eks. noen timer i uken eller måneden.

Her tar jeg utgangspunkt i en markedsføringsplan og følger opp de aktivitetene som er satt. For å oppnå resultater er det helt avgjørende å ta action, være konsekvent og målbevisst.

Ved å benytte deg av en innleid «markedssjef» vil du få den støtten og motivasjonen du trenger for å gjennomføre planlagte markedsførings-aktiviter og nå dine mål.

Dette tilbudet skreddersys ditt behov og kan også gjøres over telefon/skype.

Webdesign

Din nettside er kjernen i din markedsføring. Den er din bedrifts ansikt utad og som regel det første kunden møter før de tar kontakt. Og liker de ikke det de ser, eller finner ikke det de er ute etter er konkurrenten bare et tastetrykk unna.

Derfor er det utrolig viktig at din bedrift har en funksjonell nettside som fungerer på alle digitale flater (responsivt design). Vi er bare mer og mer på nett via nettbrett og mobil i tillegg til datamaskinen. Det er viktig at designet på siden er i tråd med det som bedriften står for og at den henger sammen med den øvrige grafiske profilen. Og sist, men ikke minst, må innholde være godt og relevant for kunden. Content is King!

Jeg leverer profesjonelle nettsider som:

 • er funksjonelle i responsivt design (tilpasset nettbrett og mobil)
 • er gjennomtenkt med en klar webstrategi
 • er i tråd med din profil
 • er linket opp mot sosiale medier
 • har de funksjonene du trenger for å markedsføre og selge ditt produkt best mulig
 • er lett å oppdatere selv

Markedsføringsklippekort

Trenger du av og til hjelp med for eksempel;

 • Hvordan du skal løse noen av dine markedsføringsoppgaver?
 • Hvordan bruke sosiale medier i markedsføringen?
 • Hvordan oppdatere nettsiden din?
 • Hvordan få flere til å besøke nettsiden din?
 • Hvordan komme i gang med blogging eller nyhetsbrev?
 • Ha noen å sparre med mht. beslutninger knyttet til markedsføring?

Da er klippekortet noe for deg!

Jeg kan enten rådgive deg om hvordan du løser oppgaven selv, eller løse oppgaven for deg. Det er opp til deg. Klippekortet er primært tiltenkt de oppgavene hvor du kun har bruk for litt assistanse i ny og ne.

LES MER